logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Časopis "Pravo u gospodarstvu"

Časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu

casopisČASOPIS je važan i koristan alat svim pravnicima i onima koji se tako osjećaju!
Redovito izlazi od 1. listopada 1962., kada je bio prvo glasilo te vrste u ondašnjoj državi. U početku – prvenstveno „glasnik“ pravnika u gospodarstvu, vremenom je postao nezaobilazno stručno štivo za sve pravnike, u gospodarstvu i/ili vezane uz gospodarstvo, kao i one u sudovima, upravi. Specijalističke kaznenopravne teme u časopisu rijetke su, osim onih od općeg značaja.
Savez već preko pola stoljeća, od 1962, kao i Časopis, redovito organizira proljetno savjetovanje u Opatiji – SUSRET PRAVNIKA.

 

Upute autorima

  
Časopis  Pravo  u  gospodarstvu  objavljuje  radove  iz  područja  pravnih  znanosti i struke. Uredništvo  prima  ponajprije  neobjavljene  radove.  Autori  zadržavaju  autorska  prava  za članke objavljene  u  časopisu,  a časopisu daju pravo  objavljivanja,  kako  u  tiskanom,  tako  i  u elektroničkom obliku. Radove prihvaćene ili objavljene u Časopisu autor smije objaviti u drugoj publikaciji uz suglasnost Uredništva, te naznaku prethodne objave u Časopisu.
Radovi se dostavljaju u Microsoft Word formatu elektroničkom poštom.  Uz  naslov  rada  treba  navesti  ime i prezime autora, stručni/znanstveni stupanj  i mjesto autorova zaposlenja (koje se na zahtjev može u objavi izostaviti). Uz recenziju, radovi se razvrstavaju  u  sljedeće kategorije:  
1) izvorni  znanstveni  rad  - odlikuje se  izvornošću  zaključaka,  ili  iznosi prethodno neobjavljene izvorne rezultate znanstveno  koncipiranog i provedenog istraživanja;  
2) pregledni znanstveni  rad  - sadrži  temeljit  i  obuhvatan  kritički pregled problematike, bez značajnije  izvornosti rezultata;
3) prethodno znanstveno priopćenje - rad koji sadrži prve rezultate istraživanja u tijeku, koji poradi aktualnosti zahtijevaju brzo objavljivanje, bez razine obuhvatnosti i utemeljenosti znanstvenog rada, te
4) stručni  rad  -  rad  koji  sadrži  znanja  i  iskustva  relevantna  za  određenu  struku,  ali  nema  obilježja znanstvenosti.
  
Preporučeni sinopsis  od  najviše  deset  redaka, popis (do pet) ključnih riječi.
Uz  tekst  se  navode  bilješke  kojima  se  dopunjuje  tekst  te  daju  cjeloviti  podaci  o  korištenoj  literaturi,  koja  se  ne  objavljuje  zasebno.
Prikazi knjiga, osvrti i ocjene ne podliježu recenziji, a u pravilu ne dulji od  osam kartica.
Uredništvo pridržava pravo prilagodbe rada općim pravilima uređivanja časopisa i standardu  hrvatskog  jezika.  Rukopisi  se  ne  vraćaju.

 

Urednikova riječ uz PUG 1/22

Cijenjeni pretplatnici i svi čitatelji,

Sjednica sudaca vs Ministarstvo pravosuđa - važnost obrazloženja

Kako saznajemo iz dnevnog tiska, dva su se tijela razišla u gledanju na dvije stvari: 1. oko uvođenja periodičnih sigurnosnih provjera sudaca predviđenih nacrtom izmjena i dopuna Zakona o sudovima, i 2. oko projekta tzv. Okvirnih mjerila za rad sudaca, koja su na snazi dvije godine, a, kako je utvrđeno u Ministarstvu, ne daju rezultate, već je zabilježen silazni trend u rješavanju predmeta, uz to što je u pandemijskom razdoblju bio manji priljev (novih) predmeta. Projekt novih Mjerila predvidio je povećanje norme, ali i plaće, sucima općinskih sudova. Zanimljiv je cilj kojim se Ministarstvo rukovodilo: u sljedećih pet godina skratiti trajanje parničnih postupaka za najmanje dvjesto dana! Glavni je razlog Proširene sjednice sudaca Vrhovnog suda za neprihvaćanje inovacija - nedostatak obrazloženja.

Koincidiralo je to, prema članku u siječanjskom stručnom informativnom listu, s jednom odlukom, rješenjem Vrhovnoga suda kojim je državnoj agenciji, u konkretnom ovršnom predmetu, dopušteno podnošenje revizije protiv pravomoćne odluke (donesene u okviru toga postupka), ali u predmetu kakav, prema čvrstoj praksi toga suda i njegovom Katalogu, nije podoban za dopuštanje revizije. Usprkos tome, spomenutim je rješenjem VSRH ipak dao zeleno svjetlo reviziji. Uz jedan 'detalj: rješenje je - bez (obvezatnog) obrazloženja. Taj nedostatak 'popravio' je autor spomenutoga članka u Listu, tekstom pod instruktivnim naslovom Quod licet Iovi - non licet bovi!

Umjetna inteligencija uvodi se u pravosuđe

Iz dnevnog tiska saznajemo još i to da se, nakon što su to učinili u SAD-u i Njemačkoj, i Kinezi pripremaju za uvođenje umjetne inteligencije u pravosuđe. Nositelj te kompjuterske proizvodnje jest uređaj pod nazivom STROJ 206, a njegova je preciznost uradaka - 97 %. Zločesti jutarnji novinar, ničim izazvan, dodao je komentar: "... a nije zanemarivo ni to što se stroj ne može potkupiti." - bez preciziranja je li to dobra ili loša osobina Stroja!

Labuntur anni, panta rhei!

Sve teče i godine promiču, uskliknuli bi jednoglasno prastanovnici dvaju mediteranskih poluotoka. Ovim brojem našeg časopisa zakoračili smo u drugu godinu trećeg desetljeća dvadesetiprvog stoljeća.
No neke su stvari ostale iste kao lani, pa ćemo ponoviti da smo i ovu, čitavu netom proteklu godinu, proveli u Cov-vivenciji umjesto u poželjnoj konvivenciji, suživotu, kako privatno tako i poslovno. Stoga se i na startu nove uzdamo u očekivano 'svjetlo na kraju tunela', iako se neki radije još utječu cjePIVU nego cjepivu!

U takvom ozračju dobra su htijenja i poruke poželjnije no inače, pa i naša/vaša Redakcija svim pretplatnicima i inim čitateljima uz prigodne čestitke upućuje najbolje želje, privatno i poslovno.

SRETNO!

Vaš Urednik.

 

 


Skinite narudžbenicu za pretplatu na časopis "Pravo u gospodarstvu".

Ako na računalu nemate instaliran Acrobat Reader, možete ga preuzeti sa ovih stranica.

 

Sadržaji brojeva časopisa od 2000. godine

2006 / 5

2006 / 6

2007 / 1

2007 / 2

2007 / 3

2007 / 4

2007 / 5

2007 / 6

2008 / 1

2008 / 2

2008 / 3

2008 / 4

2008 / 5

2008 / 06

2009 / 01

2009 / 02

2009 / 03

2009 / 04

2009 / 05

2009 / 06

2010 / 01

2010 / 02

2010 / 03

2010 / 04

2010 / 05

2010 / 06

2011 / 01

2011 / 02

2011 / 03

2011 / 04

2011 / 05

2011 / 06

2012 / 01

2012 / 02

2012 / 03

2012 / 04

2012 / 05

2012 / 06

2013 / 01

2013 / 02

2013 / 03

2013 / 04

2013 / 05

2013 / 06

2014 / 01

2014 / 02

2014 / 03

2014 / 04

2014 / 05

2014 / 06

2015 / 01

2015 / 02

2015 / 03

2015 / 04

2015 / 05

2015 / 06

2016 / 01

2016 / 02

2016 / 03

2016 / 04

2016 / 05

2016 / 06

2017 / 01

2017 / 02

2017 / 03

2017 / 04

2017 / 05

2017 / 06

2018 / 01

2018 / 02

2018 / 03

2018 / 04

2018 / 05

2018 / 06

2019 / 01

2019 / 02

2019 / 03

2019 / 04

2019 / 05

2019 / 06

2020 / 01

2020 / 02

2020 / 03

2020 / 04

2020 / 05

2020 / 06

2021 / 01

2021 / 02

2021 / 03

2021 / 04

2021 / 05

2021 / 06

2022 / 01

2022 / 02

 

Impressum

Izdavač:

Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu
MBS 3283585 Zagreb, Križanićeva 16/IV, tel/fax: (01) 4614 890

Glavni urednik:
mr. sc. Miljenko Giunio, Zagreb / Zavala

Urednici:
prof. dr. sc. Marko Baretić, Zagreb
dipl. pravnik Ivica Crnić, Zagreb
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Petar Miladin, Zagreb

- iz inozemstva (dopisni):
prof. dr. sc. Tomislav Borić (Pravni fakultet Sveučilišta u Grazu),
prof. dr. sc. Šime Ivanjko (Pravni fakultet Sveučilišta u Mariboru)

Nakladničko Vijeće:
Akademik Jakša Barbić / Zagreb
prof. dr. sc. Petar Klarić / Zagreb
prof. dr. sc. Mihajlo Dika / Zagreb
prof. dr. sc. Dragan Bolanča / Split
prof. dr. sc. Jozo Čizmić / Split
prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc / Rijeka
prof. dr. sc. Damir Klasiček / Osijek
dr. sc. Srđan Šimac / Zagreb

Prijevod sažetka na engleski:
Sandra Obuljen, dipl. iur.

Žiro-račun:
2360000-1101452394 kod Zagrebačke Banke d.d., Zagreb

IBAN:
HR3523600001101452394

OIB:
94225628059

Časopis izlazi 6 puta godišnje

Pretplata:
791,00 Kn, za inozemstvo 1.400,00 Kn

Tisak:
Sveučilišna tiskara d.o.o., Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email