logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2009 / 1

I UREDNIKOVA RIJEČ

referati

1 ETAŽNO VLASNIŠTVO - ZASNIVANJE I UPIS U ZEMLJIŠNE KNJIGE, Vlado Belaj

37 STJECANJE VLASNIŠTVA NEKRETNINE DOSJELOŠĆU - NEKI MATERIJALNOPRAVNI I POSTUPOVNI ASPEKTI -, Mladen Žuvela

91 UGOVORNE I ZATEZNE KAMATE - PRAVNA VIĐENJA NAKON 1. SIJEČNJA 2008. -, Hrvoje Momčinović

123 ODŠTETNA ODGOVORNOST LIJEČNIKA I ZDRAVSTVENIH USTANOVA, Ivica Crnić

169 ODGOVORNOST ZA ODRŽAVANJE CESTA, Berislav Matijević

241 UPRAVA I NADZORNI ODBOR ILI UPRAVNI ODBOR - PREDNOSTI I NEDOSTACI, Zvonimir Slakoper

285 REVIZIJA - NOVO UREĐENJE, Ivo Grbin

343 OSTVARIVANJE PRAVA RADNIKA NA NAKNADU PLAĆE U PARNIČNOM I OVRŠNOM POSTUPKU, Darko Milković

399 OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE NA NEKRETNINI, Slavica Garac

431 NOVOSTI U POSTUPKU PRAVNE ZAŠTITE U JAVNOJ NABAVI, Goran Matešić

457 ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI U PRAKTIČNOJ PRIMJENI - UPORABLJIVOST GRAĐEVINA, Josip Bienenfeld

485 KAPITALIZACIJA KAMATA I IZRAČUN ZATEZNIH KAMATA KADA DUŽNIKOVO KAŠNJENJE OBUHVAĆA RAZDOBLJE SLOŽENOGA (KONFORMNOG) I JEDNOSTAVNOG RAČUNA, Miljenko A. Giunio

pregled članaka u 2008.

507 PUG 2008. - PREGLED ČLANAKA

 

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email