logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2011 / 1

I UREDNIKOVA RIJEČ

referati

1 NEKRETNINE U VLASNIŠTVU PRAVNIH OSOBA JAVNOG PRAVA, Desanka Sarvan, Mladen Žuvela

73 POVEZIVANJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA I UPIS VLASNIŠTVA POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE - NOVA ULOGA UPRAVITELJA NEKRETNINA, Damir Kontrec

107 RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJENJA I RASKID ILI IZMJENA UGOVORA ZBOG PROMIJENJENIH OKOLNOSTI, Andrija Eraković

147 POVREDA PRAVA OSOBNOSTI NA DUŠEVNO ZDRAVLJE - posebno o mobbingu i šikani, Ivica Crnić

185 NOVELA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZ 2009. I POSLOVNI UDIO U DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, Jakša Barbić

227 PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RADU U VEZI S PARNIČNIM POSTUPKOM, Darko Milković

281 BITNE POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA KAO RAZLOG ZA IZJAVLJIVANJE PRAVNIH LIJEKOVA U PARNIČNOM POSTUPKU, Ivo Grbin

331 OVRHA RADI VRAĆANJA RADNIKA NA RAD, Đuro Sessa

351 UPRAVNI UGOVORI, Dario Đerđa

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email