logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2002 / 3

članci

3 PLATNI PROMET - NEKE PRAVNE REFLEKSIJE, Miljenko Giunio

28 ZALOŽNOPRAVNO I FIDUCIJARNO OSIGURANJE NA POKRETNINAMA ODREĐENIM PO RODU, Mihajlo Dika

43 PREBIJANJE POTRAŽIVANJA U PARNICI ODLUKOM SUDA (COMPENSA-TIO PER JUDICEM), Sofija Marušić

86 PRAVNI UČINCI PROMJENA SUBJEKATA U OBVEZNOPRAVNOM ODNOSU, Mladen Pavlović

120 POČINJENJE KAZNENOG DJELA IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA KAO SMETNJAZA IMENOVANJE ČLANA UPRAVE ILI NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA, Zorislav Kaleb

133 LICENCIJA I PRIJENOS ŽIGA, Dragan Zlatović

sudska praksa

148 SUDSKA PRAKSA, Hrvoje Momčinović

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email