logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2012 / 3

I UREDNIKOVA RIJEČ

pravo EU

649 DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA EU, Renata Gerkman Rudec trgovačka društva, tržište kapitala

668 DIJELE LI STATUT I PODUZETNIČKI UGOVORI ZAJEDNIČKU KORPORACIJSKOPRAVNU PRIRODU I KOLIKO JE TO BITNO ZA PRAKSU?, Petar Miladin

692 SKLAPANJE UGOVORA O VOĐENJU PODUZEĆA (UGOVOR O MENADŽMENTU), Petar Miladin, Branimir Škurla

717 NIŠTAVOST I POBOJNOST ODLUKE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA, Dijana Marković-Bajalović

736 BRISANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZ SUDSKOG REGISTRA I EX LEGE PRIJENOS DUGOVA NA ČLANOVE DRUŠTVA U REPUBLICI SLOVENIJI, Šime Ivanjko

751 ZAJEDNIČKO KORIŠTENJE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE, Justina Bajt

ugovori

        

773 DJELOMIČAN RASKID UGOVORA ZBOG DJELOMIČNOG NEISPUNJENJA OBVEZE, Dinko Jakelić

radni odnosi

782 ETIČKI KODEKS - VRELO TRGOVAČKOPRAVNIH I RADNOPRAVNIH ODNOSA, Marinko Đ. Učur

zalog

799 OVLASTI STRANAKA KOD SMANJENJA VRIJEDOSTI ILI PROPASTI PREDMETA ZALOGA I SMANJENJA DUŽNIKOVE KREDITNE SPOSOBNOSTI, Gabrijela Mihelčić, Loris Belanić

821 SKUPNA STVAR (UNIVERSITAS RERUM) KAO OBJEKT LEBDEĆEG ZALOŽNOPRAVNOG OSIGURANJA, Petar Radošević

osiguranje

835 PRIMJENA OPĆIH UVJETA ZA OSIGURANJE, Jelena Čuveljak

kamate

847 ZATEZNE KAMATE IZMEĐU OSOBA SLOBODNIH ZANIMANJA, Ivan Tot

ovrha

873 UČINCI ZABILJEŽBE OVRHE NA PROVEDBU UPISA U ZEMLJIŠNE KNJIGE, Goran Milaković

886 JAVNI BILJEŽNICI U POSTUPCIMA NAPLATE POTRAŽIVANJA, Jelena Uzelac, Goran Trbojević

postupak

901 NOVINE U POSTUPKU UPISA U SUDSKI REGISTAR, Vesna Buljan

912 MATEMATIKA TROŠKOVA PARNIČNOG POSTUPKA, Zinka Bulka

kazneni zakon

927 NOVO KAZNENO DJELO ZLOUPORABE POVJERENJA U GOSPODARSKOM POSLOVANJU, Šime Pavlović

946 KAZNENA ODGOVORNOST TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA - NAKON NOVELE ZAKONA, Zorislav Kaleb

958 KAZNENO DJELO NEOVLAŠTENOG PRODORA U TUĐI POSLOVNI PROSTOR, Damir Majstorović

judikati pod povećalom

969 DEKRIMINALIZACIJA IZRAŽAVANJA PRAVNOG MIŠLJENJA, M.A.Giunio

PRIOPĆENJA KOJA ĆE BITI OBJAVLJENA U PUG-u BROJ 4 ili 5/12:

ovrha i stečaj

NAMIRENJE NOVČANIH POTRAŽIVANJA - IZVRŠILAC PO UGOVORU DA ILI NE? (po osnovi komunalnih usluga) Ranka Račić

O POSLJEDNJOJ NOVELI STEČAJNOG ZAKONA, Mihajlo Dika

 

<<< Natrag na popis časopisa

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email