logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2000 / 4

3 PREDGOVORI

referati

7 UPRAVLJAČKA PRAVA DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DIONIČKOG DRUŠTVA, Jakša Barbić

41 KAZNENA DJELA IZ ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, Šime Pavlović

54 UGOVOR O FRANCHISINGU I PRAVO KONKURENCIJE, Deša Mlikotin Tomić

74 UGOVOR O ISKLJUČIVOJ DISTRIBUCIJI, Dragan Zlatović

105 SREDIŠNJA DEPOZITARNA AGENCIJA d.d., Vesna Živković

127 KOLEKTIVNI RADNI SPOROVI, Marijan Ruždjak

146 PRIMJENA ZADUŽNICE I BJANKO ZADUŽNICE, Ivica Crnić, Hrvoje Matić

172 MOGUĆNOSTI NAPADANJA ARBITRAŽNE ODLUKE, Miljenko A. Giunio

194 UGOVOR O ELEKTRONSKOJ RAZMJENI PODATAKA, Tin Matić

priopćenja

236 ODNOS IZMEĐU PRIVATNOPRAVNOG I KAZNENOPRAVNOG UREĐENJA POSLOVNE I PROFESIONALNE TAJNE, Petar Miladin

251 ELEKTRONIČKI POTPIS U SKLADU SA SMJERNICOM 1999/93/EC, Saša Nikšić

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email