logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2005 / 4

3 SUSRET PRAVNIKA - OPATIJA 2005.

referati

7 REFORMA HRVATSKOG PRAVA PRILAGODBOM EUROPSKOM PRAVU I GOSPODARSTVO, Jakša Barbić

54 KONAČNO SNOŠENJE TROŠKOVA PARNIČNOG POSTUPKA, Mihajlo Dika

91 PRAVNO UREĐENJE KONCESIJA, Dragan Bolanča

142 BANKARSKI RAČUNI PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA, Petar Miladin

174 ODGOVORNOST ZA NEIMOVINSKU ŠTETU, Petar Klarić

196 PRAVNO UREĐENJE KAMATA, Miljenko A. Giunio

264 UGOVOR O OSIGURANJU, Marijan Ćurković

276 AKREDITIVI I BANKARSKE GARANCIJE PREMA NOVOM ZAKONU O OBVEZNIM ODNOSIMA, Branko Vukmir

313 RADNI ODNOSI U USTAVNOSUDSKOJ PRAKSI, Željko Potočnjak

363 PRENOŠENJE UGOVORA O RADU NA NOVOG POSLODAVCA, Iris Gović

priopćenja

409 OSNOVNE ZNAČAJKE OBLIGACIJSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šime Ivanjko

419 ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA, 2005. - O USKLAĐIVANJU S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE I VIJEĆA EUROPE - DOMETI I DOSEZI S POSEBNIM OSVRTOM NA UGOVOR O LIZINGU, Srećko Jelinić

429 NOMOTEHNIČKE NAPOMENE UZ HARMONIZACIJU ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE SA ZAKONODAVSTVOM EUROPSKE UNIJE, Marinko Đ. Učur

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email