logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2006 / 4

3 UREDNIKOVA RIJEČ

4 SUSRET PRAVNIKA-OPATIJA 2006.

referati

7 NAČINI ZAŠTITE DIONIČARA, Jakša Barbić

71 NEKA AKTUALNA PITANJA NOVIH INSTITUTA OVRŠNOG PRAVA, Branko Hrvatin

80 TRGOVAČKO DRUŠTVO KAO STRANKA U PARNICI, Ivo Grbin

107 POVJERENJE U ZEMLJIŠNE KNJIGE I BRAČNA STEČEVINA, Miljenko A. Giunio

130 REDOVITI OTKAZ UGOVORA O RADU, Željko Potočnjak

199 OPĆI UVJETI UGOVORA PREMA NOVOM ZOO-u, Silvija Petrić

244 PRAVA OSOBNOSTI PRAVNE OSOBE, Ivica Crnić

267 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ČLANOVA UPRAVA I NADZORNIH ODBORA, REVIZORA I ODVJETNIKA, Marijan Ćurković

288 STJECANJE BEZ OSNOVE I CESIJA, Hrvoje Markovinović

310 JEDINSTVENI STAVOVI SUDOVA O UPISU U SUDSKI REGISTAR, Vesna Buljan

priopćenja

327 BOARD OF DIRECTORS U SLOVENSKOM PRAVU, Šime Ivanjko

337 ODREĐENOST ZAHTJEVA ZA ISPLATU KAMATA, Mihajlo Dika

348 MOŽE LI SE UGOVORITI NADLEŽNOST STRANOG DRŽAVNOG ILI ARBITRAŽNOG SUDA ZA SPOROVE IZ UGOVORA O NEKRETNINAMA?, Davor Babić

360 PRAVNICI U GOSPODARSTVU - POREDBENI PRIKAZ, Hrvoje Sikirić

362 PRAVNICI U GOSPODARSTVU I PROFESIONALNA TAJNA, Marina Kralj Miliša

366 ZAPOŠLJAVANJE KLJUČNOG OSOBLJA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU, Boris Stanić

378 ODGODA OVRHE PREMA NOVELI OVRŠNOG ZAKONA IZ 2005. (USPOREDBA S NOVELOM IZ 2003.), Renata Pražetina

391 PRAVOMOĆNA KAZNENA PRESUDA U ISTOJ STVARI KAO RAZLOG ZA PONAVLJANJE PARNIČNOG POSTUPKA, Zorislav Kaleb

402 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ, Željana Kauzlarić

414 ALKOHOLIZIRANOST RADNIKA KAO RAZLOG ZA IZVANREDNI OTKAZ UGOVORA O RADU, Zinka Bulka

429 OBVEZATNI UVJETI ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNE NABAVE, Damir Majstorović

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email