logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2009 / 4

977 UREDNIKOVA RIJEČ

referati


979 LEX ARBITRI U POSTUPCIMA PRED STALNIM IZBRANIM SUDIŠTEM PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI - ZAGREBAČKA PRAVILA I ..?, Hrvoje Sikirić

1016 ARBITRABILNOST - aktualno uređenje i neka otvorena pitanja u hrvatskom pravu, Alan Uzelac

1046 O ISPRAVKU I TUMAČENJU PRAVORIJEKA - POREDBENOPRAVNA RAZMATRANJA I DE LEGE FERENDA PRIJEDLOZI, Krešimir Sajko

1055 PRIJEBOJ TRAŽBINA U ARBITRAŽNOM POSTUPKU - S OSVRTOM NA ZAGREBAČKA PRAVILA -, Miljenko A. Giunio

1079 PRISILNE ARBITRAŽE U HRVATSKOM PRAVU, Eduard Kunštek

1095 UGOVARANJE ARBITRAŽE U POTROŠAČKIM SPOROVIMA, Marko Baretić

1105 ISKUSTVA STALNOG IZBRANOG SUDIŠTA PRI HGK U PRIMJENI ZAGREBAČKIH PRAVILA OD 2005. - 2009. TE PRIJEDLOZI ZA NJIHOVU IZMJENU, Jasnica Garašić

1119 ARBITRAŽNE KLAUZULE U <ŠTETNIM UGOVORIMA>, Boris Stanić

1159 ARBITRAŽNO RJEŠAVANJE SPOROVA IZMEĐU ULAGATELJA I DRUŠTAVA KOJA KOTIRAJU NA BURZI ZBOG POVREDE DUŽNOSTI OBJAVE INFORMACIJA NA TRŽIŠTU KAPITALA, Edita Čulinović Herc, Vlatka Butorac Malnar

1199 RJEŠAVANJE PRIVATNOPRAVNIH SPOROVA MIRENJEM - HRVATSKA I EUROPSKA RJEŠENJA, Krešimir Sajko

prikazi knjiga

1211 Prikaz knjige: Zvonimir Slakoper i Vilim Gorenc, uz suradnju Maje Bukovac Puvača, , Zagreb, 2009.

1214 Mihajlo Dika, GRAĐANSKO PARNIČNO PRAVO, TUŽBA, VI. knjiga, Nakladnik: Narodne novine d.d., Zagreb, Zagreb, 2009., 501. stranica

prikaz konferencije

1217 PRIKAZ KONFERENCIJE: INTELEKTIV KONFERENCIJA O INTELEKTUALNOM VLASNIŠTVU, ZAGREB, 25. VELJAČE 2010. GODINE

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email