logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2003 / 6

I UREDNIKOVA RIJEČ

referati

1 BITNE NOVOTE U PARNIČNOM POSTUPKU, Ivica Crnić

63 UTVRĐIVANJE ČINJENIČNOG STANJA U REFORMIRANOM PARNIČNOM POSTUPKU, Mihajlo Dika

87 GLAVNE ZNAČAJKE IZVANREDNIH PRAVNIH LIJEKOVA PO ZAKONU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, Ivo Grbin

199 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU (ZIDZOR) - NOVINE U RADNOM ZAKONODAVSTVU, Vera Babić

239 ŠTO JE DONIO NOVI ZAKON O NASLJEĐIVANJU, Jadranko Crnić

283 PRAVO EUROPSKE UNIJE I NJEGOV UTJECAJ NA SUDSKU PRAKSU NAKON PRISTUPANJA ZAJEDNICI, Peter Bauer

317 PRETVORBA DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA NA TEMELJU ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA, Mladen Žuvela

353 PRAKSA UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE I NEKE DVOJBE U PRIMJENI ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE, Božo Gagro

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email