logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2006 / 6

I UREDNIKOVA RIJEČ

referati

1 STRANCI KAO STJECATELJI STVARNIH PRAVA NA NEKRETNINAMA, Mladen Žuvela

53 STVARNA PRAVA NA POMORSKOM DOBRU, Dragan Bolanča

83 POJEDINAČNI ISPRAVNI POSTUPAK, Damir Kontrec

115 NEVALJANOST UGOVORA - NIŠTETNI I POBOJNI UGOVORI PREMA ZAKONU O OBVEZNIM ODNOSIMA, Hrvoje Momćinović

167 ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA I NOVI ZAKON 0 OBVEZNIM ODNOSIMA, Ivica Crnić

225 ODNOS OBVEZNOG PRAVA I PRAVA JAVNE NABAVE KROZ UGOVOR O NABAVI, Goran Matešić

239 OTKAZ UGOVORA O RADU, Darko Milković

279 ZNAČENJE UPISA U SUDSKI REGISTAR, Jakša Barbić

307 OVRHA NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE - SUDJELOVANJE JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRSI I SUDSKA I IZVANSUDSKA OVRHA, Branko Hrvatin

judikati pod povećalom

325 1.) ZNAČAJ JEDNOSTRANE EKSPERTIZE KAO DOKAZA U PARNICI
2.) JURA NOVITCURIAI "STRUČNO ZNANJE KOJIM SUD NE RASPOLAŽE"
3.) UKIDANJE ILI PREINAČENJE 1-ST PRESUDE PO ČL. 373. ZPP - MARGINALIJE UZ DVIJE ODLUKE VTS-a RH, Miljenko A. Giunio

javni apel

333 JAVNI APEL USTAVNOM I VRHOVNOM SUDU RH, TE MINISTARSTVU PRAVOSUĐA VLADE RH - UZDRMANO POVJERENJE U ZEMLJIŠNE KNJIGE - U VEZI S BRAČNOM (I IZJEDNAČENOM IZVANBRAČNOM) STEČEVINOM, Miljenko A. Giunio

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email