logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Članstvo i Udruge

Red. broj
Naziv udruge Predsjednik / tajnik Kontakt adresa Telefoni
1.
Savez udruga pravnika u gospodarstvu Hrvatske Predsjednik
prof.dr.sc, Petar Miladin
Tajnik
prof.dr.sc. Marko Baretić
Kontakt
Ana Povrženić (email)
Križanićeva 16/IV
10000 Zagreb
099/521-5406
2.
Udruga pravnika u gospodarstvu Zagreb Predsjednik
M. A. Giunio
(Metalmineral d.d.)
Dopredsjednik
Mladen Markoč (email)
Križanićeva 16
10000 Zagreb
01/4614-890
01/3751-820
3.
Udruga pravnika u gospodarstvu Split Predsjednik
prof. dr. sc. Dragan Bolanča
(email)
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
Ante Trumbića 4
21000 Split
021/393-518
4.
Udruga pravnika u gospodarstvu Istre Predsjednik
Josip Brstilo
(savjetnik Vlahova)
Tajnik
Damir Sirotić
Kontakt
Ronald Korotaj (email)
Adris Grupa
Tvornica duhana Rovinj
V. Nazora 1
52 210 Rovinj
052/ 410 295
5.
Udruga pravnika u gospodarstvu Rijeka
(sjedište na PF)
Predsjednik
Milica Milanović-Arnold (email)
Dopredsjednik:
Vjeran Ječmenica
Tajnik
 Mr.sc. Sandra Margan
"Energo" d.o.o.
Dolac 14
51 000 Rijeka
051/353-040
Fax:
051/268-282
6.
Udruga pravnika u gospodarstvu Karlovačke županije
(sjedište Kralja Tomislava 19b u Županijskoj gospodarskoj komori Karlovac - pravnik Tepšić)
Predsjednik:
Milan Matešić (email)
Tajnik:
Marija Pšeničnik
(umirovljenica-prokuristica Veterinarske stanice Karlovac i Kelings d.o.o.)
Karlovačka Pivovara d.d.
Dubovac 22
47 000 Karlovac

Banija 31
47 000 Karlovac
047/607 111
Fax:
047/451 301

091/795-7861
Fax:
047/615-401
7.
Udruga pravnika u
gospodarstvu Osijeka
Predsjednik
prof. dr. sc. Damir Klasiček
Europske avenije 13
31 000 Osijek
031/224-500
098/252-188
Fax:
031/224-540
8.
Udruga pravnika u gospodarstvu Varaždin Predsjednik:
Marijan Mitrović (email)
Zamjenik:
Marijan Batina
"Varteks" tiskara
Zagrebačka 94
42 000 Varaždin
042/377-201
Fax:
042/377-112

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email