logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Susret

HRVATSKI SAVEZ UDRUGA PRAVNIKA U GOSPODARSTVU
Zagreb, Križanićeva 16/IV oib 94225628059 tel/faks (01)46 14 890 mob. 098 9272871 www.pravniciugospodarstvu.hr pravnici.u.gospodarstvu@hi.t-com.hr

58. SUSRET PRAVNIKA '20
AKTUALNOSTI ZAKONODAVSTVA I PRAKSE
održat će se u Zagrebu – hotelu INTERNATIONAL,
Miramarska 24, 24. i 25. rujna
pratite informacije na www.pravniciugospodarstvu.hr


PROGRAM 1. DANA – četvrtak 24.9.:

9,00 - 9,15 otvorenje Susreta
- voditelj prof.dr.sc. Petar Miladin, predsj. Saveza
9,15 - 9,40 akademik Jakša Barbić
- 25 GODINA ZTD-a;
- SKUPŠTINE DRUŠTAVA I DR. U PANDEMIJSKIM UVJETIMA

9,40 - 10,05 prof.dr.sc. Petar Miladin
PRIVATNOPRAVNE POSLJEDICE KORONA-PANDEMIJE

10,05 – 10,35 - ~~~ stanka ~~~

10,35 - 11,00 – Đuro Sessa, predsjednik VSRH
OGLEDNI SPOR U PARNIČNOM POSTUPKU

11,00 - 11,25 Željko Pajalić, sudac VSRH
PRIJEDLOG ZA DOPUŠTENJE REVIZIJE –
DEFINIRANJE VAŽNOG PRAVNOG PITANJA

11,25 – 11,45 doc.dr.sc. Marko Bratković - priopćenje
REVIZIJA PO DOPUŠTENJU I USTAVNA TUŽBA

11,45 – 12,10 prof.dr.sc. Nina Tepeš, prof.dr.sc. Hrvoje
Markovinović, doc.dr.sc. Marko Jurić
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA-GDPR U BANKARSTVU

12,10 - 13,00 - rasprava, priopćenja, pitanja/odgovori

PROGRAM 2. DANA – petak 25.9.:

- voditelj prof.dr.sc. Marko Baretić, tajnik Saveza
9,00 - 9,25 Daniela Ukić, sutkinja ŽS u Zagrebu
KOLEKTIVNA I INDIVIDUALNA ZAŠTITA INTERESA POTROŠAČA u sudskoj praksi

9,25 - 9,50 Željka Bregeš,Tina Jakupak,sutkinje TS Zgb
SKRAĆENA LIKVIDACIJA DRUŠTVA, OSNIVANJE DRUŠTVA NA DALJINU, TE NOVINE UZ SUDSKI REGISTAR

9,50 – 10,15 Vinka Ilak, FINA
OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA PO RAČUNU U DOBA KORONA-VIRUSNE PANDEMIJE

10,15 - 10,45 - ~~~ stanka ~~~

10,45 - 11,10 mr.sc. Miljenko Giunio, Udruga PUG Zgb
OZ/20ante portas FINANCIJSKE INSTITUCIJE U OVRSI

11,10 - 11,35 izv.prof.dr.sc. Viktor Gotovac
UTJECAJ PANDEMIJE COVID-19 NA RADNE ODNOSE I RADNO PRAVO

11,35 - 12,00 izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
JE LI KONAČNO UREĐENO PITANJE SNOŠENJA TROŠKOVA UPRAVNOG SPORA?
12,00 - 13,00 rasprava, priopćenja, pitanja/odgovori

VAŽNO:
SUSRET SE ODRŽAVA IN SITU I ON-LINE

===============================================

Pozivamo kolegice i kolege da obnove aktivnosti oko izrade pismenih priopćenja, da temu jave što prije (radi uključivanja u objave), a tekst (veličine do oko 15 kartica) dostave elektroničkom poštom, do 12. srpnja, s podacima o autoru i sažetkom (na urednički e-mail: magiunio@gmail.com). Priopćenja će biti objavljena pred Susret u PUG-u i honorirana kao članci. Autori priopćenja, sudionici Susreta, mogu svoj rad predstaviti i kraćim izlaganjem. Do sada prijavljena/predana priopćenja:
- doc.dr.sc. Alen Rajko - Pravo na obavijest o ostvarivanju i zaštiti prava u formalnom i neformalnom upravnom postupku
- doc.dr.sc. Marko Bratković - Revizija po dopuštenju i ustavna tužba
- Renata Gerkman Rudec: Ustup potraživanja i novija stajališta Ustavnog suda RH
- prof.dr.sc. Jozo Čizmić: Ovlašteno odavanje liječničke tajne
- Mario Ivančev - Glavna skupština d.d.-a – u izvanrednim okolnostima (covid-19)
- izv.prof.dr.sc. Slađana Aras Kramar: Novine u dokaznom postupku pred trg. sudovima
- doc.dr.sc. Marko Ivkošić, Ivan Šumanović: Položaj upravljačke strukture ciljnog društva u hrvatskom pravu preuzimanja
- mr.sc. Alen Golub - Rad na izdvojenom mjestu
- Željko Borić - Vrijednost predmeta spora u kontekstu odluke ESLJP-a
- izv.prof.dr.sc. Ratko Brnabić - Uprava d.o.o-a – podjela poslova i odgovornost

Popis prijavljenih priopćenja i druge obavijesti naći ćete na webu Saveza - www.pravniciugospodarstvu.hr

1. Prijave se šalju na adresu HSUPG, Križanićeva 16, 10000 Zagreb; na faks 01/46 14 890 ili e-mail: pravnici.u.gospodarstvu@hi.t-com.hr
2. Kotizacija za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 2.200,00 kn (+ PDV), a obuhvaća Zbornik referata, konzultacije i odgovore na pitanja. Kotizaciju molimo uplatite prije Susreta.
Kotizacija se plaća na IBAN HR3523600001101452394, HSUPG Zagreb, s pozivom na broj 33-XXX (XXX = OIB uplatitelja). Dokaz o uplati sudionici predaju prilikom preuzimanja radnog materijala.
3. Smještaj u Zagrebu sudionici organiziraju sami, a za hotel International Savez je ugovorio za sudionike cijene niže za 20% - prijave na: hotel@hotel-internacional.hr - telefon za informacije: 01 610 8800.
*** Rezervacije možete obaviti na stranicama Hotela International Zagreb i pritom unesite promotivni kod HSUPG20.

Tajnik Saveza
prof.dr.sc. Marko Baretić

Predsjednik Saveza
prof.dr.sc. Petar Miladin

Skinite letak

Skinite prijavnicu

Letak i prijavni list (USKORO)

 

 

 

Savjetovanje: povijest

Kada su se 1962. godine Pravnici u gospodarstvu okupili na prvom savjetovanju u Karlovcu, bio je to početak neprekinutog niza godišnjih susreta, kasnije ustaljenih u Opatiji. Opatija je tako postala zaštitnim znakom godišnjih susreta pravnika u gospodarstvu.

opatija

Znakovito je da su pravnici u gospodarstvu utemeljenje svoje strukovne udruge odmah obilježili prvim savjetovanjem i tako već na početku svoga djelovanja pokazali da njihovo strukovno povezivanje nije manifestacijske naravi nego da ima jasno postavljen cilj - podizanje stručne razine pravnika u gospodarstvu radi pružanja prijeko potrebne pomoći članovima udruge, pa i onim pravnicima izvan nje kojima su potrebna znanja za uspješno stvaranje i primjenu prava na području gospodarstva. Taj cilj nisu nikada iznevjerili o čemu svjedoče dosadašnji Susreti i teme koje su na njima bile obrađivane. Teme koje se najčešće obrađuju na savjetovanjima su aktualni problemi trgovačkog prava, prava društava, građanskih prava, radnog i drugih srodnih grana prava.

 

 

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email